Zgłoszenie reklamacyjne

Podaj międzynarodowy numer telefonu z prefiksem kraju

Elementy
Załączniki reklamacji
Plik

Allowed maximum file size is 128 MB

  • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest firma Mobi House spółka z o.o. (dalej: "Administrator")
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji/serwisowania urządzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: "RODO") tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (reklamacja) lub niezbędności wykonania umowy (serwis). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu reklamacji/serwisu.
  • Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji/serwisu oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: reclamation@mobihouse.pl
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO